Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Между Туркменистаном и Россией обговорены вопросы межпарламентского сотрудничества


Переговоры Гульшат Мамедовой и Валентины Матвиенко состоялись в рамках проведения Межпарламентской…

 27.11.2021 

giňişleýin

ARKADAG LIDER BILEN BILELIKDE HALKYŇ JEBISLIGINIŇ DABARALANMAGY Geljek, 2022-nji ýylyň şygary ara alnyp maslahatlaşyldy


 25.11.2021 

giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI


Şu gün Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň üçünji mejlisi geçirildi.…

 12.11.2021 

giňişleýin

Milli Liderimiz Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň sammitine gatnaşdy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çagyrmagy…

 12.11.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy


Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki geňeş) döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine…

 12.11.2021 

giňişleýin

MASLAHAT GEÇIRILDI


10-njy noýabr güni Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň hem-de Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň…

 10.11.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — ÝYLLYK MALIÝE MEÝILNAMASYNYŇ BAŞ MAKSADY HALKYMYZYŇ DURMUŞ DEREJESINIŇ MUNDAN BEÝLÄK-DE ÝOKARLANDYRYLMAGYDYR


Şu gün paýtagtymyzda sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň…

 30.10.2021 

giňişleýin

TÜRKMENISTAN — RUSSIÝA: PARLAMENTARA GATNAŞYKLAR ÖSDÜRILÝÄR


Şu gün Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň…

 18.10.2021 

giňişleýin

ТУРКМЕНИСТАН – РОССИЯ: РАЗВИТИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКИХ СВЯЗЕЙ


Приоритетные направления развития конструктивного межпарламентского диалога были обсуждены в рамках…

 18.10.2021 

giňişleýin

«Hormatly Prezidentimiziň kanunçylyk özgertmeleri döwlet berkararlygynyň, halkyň agzybirliginiň, adam hukuklarynyň kepilidir» atly maslahat geçirildi


2021-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda Maslahat köşgüniň kiçi mejlisler jaýynda «Hormatly Prezidentimiziň…

 16.10.2021 

giňişleýin

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk


Şu gün Türkmenistanyň wekiliýeti Milli Ge­ňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň ýolbaşçylygynda Russiýa Federasiýasynyň…

 13.10.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi


Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly…

 13.10.2021 

giňişleýin