Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan– parahatçylygyň we ynanyşmagyň…

 08.01.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly…

 06.01.2021 

giňişleýin

Täze Ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygaryna bagyşlanan maslahat


Şu gün paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda 2021-nji ýylyň…

 04.01.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan--parahatçylygyň we ynanyşmagyň…

 04.01.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy


Mähriban halkym! 
Eziz watandaşlar!

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany»…

 31.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýylyň öňüsyrasynda Ruhyýet köşgünde Ministrler…

 30.12.2020 

giňişleýin

Jemgyýeti demokratiýalaşdyrmak ugruna eýerip


Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda BMG-niň Baş sekretarynyň ýörite…

 28.12.2020 

giňişleýin

Türkmen-russiýa parlamentara gatnaşyklary ösdürilýär


Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň…

 28.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler…

 25.12.2020 

giňişleýin

Sanly ykdysadyýeti ösdürmek üçin Pudagara toparyň mejlisi


Şu gün Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek üçin pudagara iş toparynyň onlaýn maslahaty geçirildi.…

 24.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary wezipeli zenanlarynyň Dialogyny döretmek boýunça ilkinji duşuşyga gatnaşdy


Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Merkezi Aziýa döwletleriniň ýokary wezipeli zenanlarynyň Dialogyny…

 23.12.2020 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde eden çykyşy


Hormatly Şawkat Miromonowiç! 
Hormatly döwlet Baştutanlary! 


Ilki…

 19.12.2020 

giňişleýin