Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Döwlet Baştutanlary we syýasy işgärler Türkmenistanyň Prezidentini Nowruz baýramy bilen gutlaýarlar


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly…

 20.03.2021 

giňişleýin

Milli Liderimiz ýazky bag ekmek möwsümine badalga berdi


Şu gün ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýazky bag ekmek…

 20.03.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly…

 19.03.2021 

giňişleýin

Milli Liderimiziň paýtagtymyz we Ahal welaýaty boýunça iş sapary


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de Ahal welaýaty boýunça iş…

 16.03.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty


Şu gün sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň 13-nji maslahaty geçirildi.…

 14.03.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň…

 12.03.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti: ýurdumyzda zenanlaryň hukuklaryny üpjün etmek boýunça maksadalaýyk işler alnyp barylýar


Eziz eneler! 

Mähriban gelin-gyzlar!

Sizi gözelligi…

 08.03.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidentii Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministrini kabul etdi


Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri…

 06.03.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň…

 05.03.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sammitinde eden çykyşy


Hormatly jenap Başlyk!

Hormatly döwlet Baştutanlary!

Hormatly…

 04.03.2021 

giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow EKO-nyň sammitine gatnaşdy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp…

 04.03.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi


Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly…

 03.03.2021 

giňişleýin