Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli döwlet kabul edişliginde sözlän sözi


Hormatly adamlar!

Men şu ýerde sizi görýänime örän şat. Berkarar döwletimiziň…

 12.12.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy


Şu gün türkmenistanlylar Halkara Bitaraplyk gününi hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň…

 12.12.2021 

giňişleýin

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara maslahata gatnaşdy


Şu gün paýtagtymyzyň Maslahatlar merkezinde “Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň,…

 11.12.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň maslahaty


Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň sanly ulgam arkaly altynjy çagyrylyşynyň on altynjy…

 04.12.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň…

 03.12.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde YHG-nyň 15-nji sammiti geçirildi we Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygy kabul edildi


Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Ykdysady…

 28.11.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitindäki çykyşy


(Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 28-nji noýabry)

Hormatly Ykdysady…

 28.11.2021 

giňişleýin

Между Туркменистаном и Россией обговорены вопросы межпарламентского сотрудничества


Переговоры Гульшат Мамедовой и Валентины Матвиенко состоялись в рамках проведения Межпарламентской…

 27.11.2021 

giňişleýin

ARKADAG LIDER BILEN BILELIKDE HALKYŇ JEBISLIGINIŇ DABARALANMAGY Geljek, 2022-nji ýylyň şygary ara alnyp maslahatlaşyldy


 25.11.2021 

giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI


Şu gün Türkmenistanyň Milli Ge­ňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň üçünji mejlisi geçirildi.…

 12.11.2021 

giňişleýin

Milli Liderimiz Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň sammitine gatnaşdy


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çagyrmagy…

 12.11.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy


Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki geňeş) döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine…

 12.11.2021 

giňişleýin