Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Beskostyý Wýaçeslaw Wasiliýewiç kabul edildi


Myhman Türkmenistanyň Mejlisinde degişli tertibe laýyklykda hormat bilen kabul edildi.

Türkmenistanyň…

 15.11.2019 

giňişleýin

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekiliniň wezipesini ýerine ýetiriji Natiýa Naswlişwili kabul edildi


Myhmanlar Türkmenistanyň Mejlisinde degişli tertibe laýyklykda hormat bilen kabul edildi we Mejlisiň…

 07.11.2019 

giňişleýin

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Naýthart Hýofer-Wissing kabul edildi


Myhmanlar Türkmenistanyň Mejlisinde degişli tertibe laýyklykda hormat bilen kabul edildi we Mejlisiň…

 07.11.2019 

giňişleýin

Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sapiýew Ýerkebulan Onalbekowiç kabul edildi


Myhman Türkmenistanyň Mejlisinde degişli tertibe laýyklykda hormat bilen kabul edildi.

Türkmenistanyň…

 07.11.2019 

giňişleýin