Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara

Habarlar


Türkmen Lideriniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy


Onuň Alyhezreti, 

Türkmenistanyň Prezidenti 

jenap…

 27.04.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda…

 27.04.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Owganystanyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik


Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti…

 27.04.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy


Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti…

 26.04.2021 

giňişleýin

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi


Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň,…

 26.04.2021 

giňişleýin

Türkmen Lideri watandaşlarymyzy Türkmen bedewiniň milli baýramy we Türkmen alabaýynyň baýramy bilen gutlady


Eziz watandaşlar!

Hormatly atşynaslar we itşynaslar!

Sizi…

 25.04.2021 

giňişleýin

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary


Şu gün Türkmenistanda ilkinji gezek Türkmen bedewiniň milli baýramy Türkmen alabaýynyň baýramy bilen…

 25.04.2021 

giňişleýin

Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň täze düzümleýin desgalarynyň açylyşy


Paýtagtymyzda Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň toplumynyň açylyş dabarasy boldy, şeýle…

 25.04.2021 

giňişleýin

Ganatly bedewleriň halkara bäsleşiginiň hem-de döredijilik bäsleşiginiň jemleri jemlenildi


Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy hem-de…

 23.04.2021 

giňişleýin

Halkara ahalteke atçylyk we “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýalarynyň merkezi açyldy


Şu gün paýtagtymyzda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we Halkara “Türkmen alabaý itleri”…

 21.04.2021 

giňişleýin

Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedow hakynda ýatlama ýüreklerimizde hemişelik saklanar


Şu gün – mübärek Remezan aýynyň keremli pursatlarynda Arkadag Prezidentimiziň kyblasy Mälikguly Berdimuhamedow…

 18.04.2021 

giňişleýin

Türkmenistanda ählihalk ýowary geçirildi


Şu gün ýurdumyzda hem-de paýtagtymyzda şanly seneler -- mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy we Aşgabat…

 17.04.2021 

giňişleýin