Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
Türkmenistanyň Administratiw iş ýörediş kodeksi

Kabul edilen senesi:  24.10.2020 

Neşir edilen ýeri:

TÜRKMENISTANYŇ SUW KODEKSI

Kabul edilen senesi:  15.10.2016 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 4, 139 mad.

TÜRKMENISTANYŇ RAÝAT IŞ ÝÖREDIŞ KODEKSI

Kabul edilen senesi:  18.08.2015 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 3, 94 mad.

Türkmenistanyň Býujet kodeksi

Kabul edilen senesi:  01.03.2014 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 1, 37 mad.

Türkmenistanyň kodeksi Administratiw hukuk bozulmalary hakynda

Kabul edilen senesi:  29.08.2013 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 3, 52 mad.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksi

Kabul edilen senesi:  04.05.2013 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 2, 25 mad.

Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksi

Kabul edilen senesi:  02.03.2013 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 1, 3 mad.

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksi

Kabul edilen senesi:  19.10.2012 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 91 mad.

Türkmenistanyň Maşgala kodeksi

Kabul edilen senesi:  10.01.2012 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 9 mad.

Türkmenistanyň Howa kodeksi

Kabul edilen senesi:  10.01.2012 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 6 mad.