Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
Türkmenistanyň Tokaý kodeksi

Kabul edilen senesi:  25.04.2011 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 1, 10 mad.

Türkmenistanyň Jenaýat-ýerine ýetiriş kodeksi

Kabul edilen senesi:  25.03.2011 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 1, 8 mad.

Türkmenistanyň Gümrük kodeksi

Kabul edilen senesi:  25.09.2010 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 3, 61 mad.

Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksi

Kabul edilen senesi:  18.04.2009 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2009 ý., № 2, 29 mad.

Türkmenistanyň Zähmet kodeksi

Kabul edilen senesi:  18.04.2009 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2009 ý., № 2, 30 mad.

Türkmenistanyň Söwda deňiz gatnawynyň kodeksi

Kabul edilen senesi:  23.10.2008 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2008 ý., № 4, 54 mad.

Türkmenistanyň bitewi Kanuny Salgytlar hakynda (rejelenen görnüşi)

Kabul edilen senesi:  25.10.2004 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň XVI Halk Maslahatynyň resmi namalarynyň ýygyndysy, 2005 ý., № HM-80

«Ýer hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanuny

Kabul edilen senesi:  25.10.2004 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2004 ý., № 4, 33 mad.

Türkmenistanyň Arbitraž iş ýörediş kodeksi

Kabul edilen senesi:  19.12.2000 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2000 ý., № 3-4, 38 mad.

Türkmenistanyň Raýat kodeksi

Kabul edilen senesi:  17.07.1998 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1998 ý., № 2, 39 mad.