Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi (rejelenen görnüşi)

Kabul edilen senesi:  12.06.1997 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 2, 28 mad.

Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksi (rejelenen görnüşi)

Kabul edilen senesi:  19.05.1992 

Neşir edilen ýeri: Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., № 4, 77 mad.