Türkmenistanyň Döwlet Gerbi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi

kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara
Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy»*

Kabul edilen senesi:  11.06.2021 

Neşir edilen ýeri:

Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna»*

Kabul edilen senesi:  05.06.2021 

Neşir edilen ýeri: