Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Mustakowa Hatyça Muratowna

Wezipesi: Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 39-njy «Ülker» bakja-çagalar bagynyň müdiri
Doglan ýyly: 1974
Komiteti:

Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: