Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Bunker ýangyjyndan hapalanmakdan zeper ýetmeginiň raýat jogapkärçiligi hakynda halkara Konwensiýa goşulmak hakynda

25.11.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

25.11.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň «Arkadag» medalyny döretmek hakynda

30.09.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Katar Döwletiniň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlaryny özara höweslendirmek we goramak hakyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

30.09.2023 Giňişleýin

Ýewropa-Kawkaz-Aziýa halkara ulag geçelgesini ösdürmek hakynda esasy köptaraplaýyn Ylalaşyga goşulmak hakynda

30.09.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Wengriýanyň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlaryny höweslendirmek we özara goramak hakyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

30.09.2023 Giňişleýin

Halkara korrupsiýa garşy Akademiýasyny Halkara guramasy hökmünde döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak hakynda

30.09.2023 Giňişleýin

Ýadro heläkçiligi barada dessin habar bermek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda

30.09.2023 Giňişleýin

Ýadro ýa-da radiasiýa heläkçiligi ýagdaýynda kömek bermek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda

30.09.2023 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 39