Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümetiniň, Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň we Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

03.06.2023 Giňişleýin

Integral mikroshemalaryň topologiýalarynyň hukuk goragy hakynda

03.06.2023 Giňişleýin

Arkadag şäheri hakynda

23.03.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň Mejlisi hakynda

16.03.2023 Giňişleýin

Brýussel şäherinde kabul edilen we Üýtgetme girizmek baradaky Teswirnama arkaly üýtgetme girizilen Harytlary beýan etmegiň we kodlaşdyrmagyň sazlaşdyrylan ulgamy hakyndaky halkara Konwensiýa goşulmak hakynda

16.03.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda

21.01.2023 Giňişleýin

Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda

21.01.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

05.12.2022 Giňişleýin

Notariat we notarial işi hakynda

20.11.2022 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 38