Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Wengriýanyň Hökümetiniň arasynda maýa goýumlaryny höweslendirmek we özara goramak hakyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

30.09.2023 Giňişleýin

Halkara korrupsiýa garşy Akademiýasyny Halkara guramasy hökmünde döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak hakynda

30.09.2023 Giňişleýin

Ýadro heläkçiligi barada dessin habar bermek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda

30.09.2023 Giňişleýin

Ýadro ýa-da radiasiýa heläkçiligi ýagdaýynda kömek bermek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda

30.09.2023 Giňişleýin

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümetiniň, Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň we Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

03.06.2023 Giňişleýin

Integral mikroshemalaryň topologiýalarynyň hukuk goragy hakynda

03.06.2023 Giňişleýin

Arkadag şäheri hakynda

23.03.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň Mejlisi hakynda

16.03.2023 Giňişleýin

Brýussel şäherinde kabul edilen we Üýtgetme girizmek baradaky Teswirnama arkaly üýtgetme girizilen Harytlary beýan etmegiň we kodlaşdyrmagyň sazlaşdyrylan ulgamy hakyndaky halkara Konwensiýa goşulmak hakynda

16.03.2023 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 39