Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Sirk we sirk sungaty hakynda

20.11.2022 Giňişleýin

Ýerli öz-özüňi dolandyryş hakynda

20.11.2022 Giňişleýin

Ýükleriň ýol arkaly halkara daşalmagy babatda şertnama hakyndaky Konwensiýa Elektron haryt-ulag hatyna degişli Goşmaça Teswirnama goşulmak hakynda

20.11.2022 Giňişleýin

Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda

20.11.2022 Giňişleýin

Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda (rejelenen görnüşi)

01.09.2022 Giňişleýin

Elektron hökümet hakynda

24.07.2022 Giňişleýin

Itçilik we kinologiýa işi hakynda

24.07.2022 Giňişleýin

Türkmen-gazagystan döwlet serhediniň geçýän ugruny kesgitlemek we Hazar deňzindäki balyk tutulýan zolaklaryň ýanaşyk böleklerinde çäk çekmek hakynda Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasyndaky Şertnamany tassyklamak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin

Türkmen-gazagystan döwlet serhediniň düzgüni hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Gazagystan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda

17.04.2022 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 38