Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Ulag howpsuzlygy hakynda

05.01.2018 Giňişleýin

Telewideniýe we radiogepleşikler hakynda

05.01.2018 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

25.11.2017 Giňişleýin

Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda

25.11.2017 Giňişleýin

Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda

25.11.2017 Giňişleýin

Neşe serişdeleri, psihotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bikanun dolanyşygyna garşy hereket etmek hakynda

25.11.2017 Giňişleýin

Oýlap tapyşlaryň hukuk goragy hakynda

04.11.2017 Giňişleýin

Senagat nusgalarynyň hukuk goragy hakynda

04.11.2017 Giňişleýin

Erkin ykdysady zolaklar hakynda

09.10.2017 Giňişleýin
1 ... 5 6 7 8 9 ... 38