Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Türkmenistanyň Administratiw iş ýörediş kodeksi

24.10.2020 Giňişleýin

Türkmenistanyň Suw kodeksi

15.10.2016 Giňişleýin

Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksi

18.08.2015 Giňişleýin

Türkmenistanyň Býujet kodeksi

01.03.2014 Giňişleýin

Türkmenistanyň kodeksi Administratiw hukuk bozulmalary hakynda

29.08.2013 Giňişleýin

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksi

04.05.2013 Giňişleýin

Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksi

02.03.2013 Giňişleýin

Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksi

19.10.2012 Giňişleýin

Türkmenistanyň Howa kodeksi

10.01.2012 Giňişleýin