Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Türkmenistanyň Arbitraž iş ýörediş kodeksi (rejelenen görnüşi)

19.12.2000 Giňişleýin

Türkmenistanyň Raýat kodeksi

17.07.1998 Giňişleýin

Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi (rejelenen görnüşi)

12.06.1997 Giňişleýin

Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksi (rejelenen görnüşi)

19.05.1992 Giňişleýin