Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Türkmenistanyň Maşgala kodeksi

10.01.2012 Giňişleýin

Türkmenistanyň Jenaýat-ýerine ýetiriş kodeksi

25.03.2011 Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ TOKAÝ KODEKSI

25.03.2011 Giňişleýin

Türkmenistanyň Gümrük kodeksi

25.09.2010 Giňişleýin

Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksi

18.04.2009 Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA DEŇIZ GATNAWYNYŇ KODEKSI

23.10.2008 Giňişleýin

Türkmenistanyň Zähmet kodeksi

18.04.2008 Giňişleýin

Türkmenistanyň bitewi Kanuny Salgytlar hakynda (rejelenen görnüşi)

25.10.2004 Giňişleýin

«ÝER HAKYNDA» TÜRKMENISTANYŇ BITEWI KANUNY

25.10.2004 Giňişleýin