Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Ýokanç keselleriň öňüni almak hakynda

13.03.2021 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

24.10.2020 Giňişleýin

Konsullyk gullugy hakynda

24.10.2020 Giňişleýin

Hukuk bozulmalarynyň öňüni almak hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Bedenterbiýe we sport hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Adatdan daşary ýagdaýda halkara ynsanperwer kömegi hakynda

22.08.2020 Giňişleýin

Türkmenistanyň «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly adyny döretmek hakynda

24.07.2020 Giňişleýin

«Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda

14.06.2020 Giňişleýin

Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda

14.03.2020 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 38