Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda

21.01.2023 Giňişleýin

Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda

21.01.2023 Giňişleýin

Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

05.12.2022 Giňişleýin

Notariat we notarial işi hakynda

20.11.2022 Giňişleýin

Sirk we sirk sungaty hakynda

20.11.2022 Giňişleýin

Ýerli öz-özüňi dolandyryş hakynda

20.11.2022 Giňişleýin

Ýükleriň ýol arkaly halkara daşalmagy babatda şertnama hakyndaky Konwensiýa Elektron haryt-ulag hatyna degişli Goşmaça Teswirnama goşulmak hakynda

20.11.2022 Giňişleýin

Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda

20.11.2022 Giňişleýin

Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda (rejelenen görnüşi)

01.09.2022 Giňişleýin
1 2 3 4 5 6 7 ... 39