Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Ýewropa-Kawkaz-Aziýa halkara ulag geçelgesini ösdürmek hakynda esasy köptaraplaýyn Ylalaşyga goşulmak hakynda

 

 

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

 

 

 

 

Ýewropa-Kawkaz-Aziýa halkara ulag geçelgesini

ösdürmek hakynda esasy köptaraplaýyn

Ylalaşyga goşulmak hakynda

 

 

1998-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Baku şäherinde kabul edilen Ýewropa-Kawkaz-Aziýa halkara ulag geçelgesini ösdürmek hakynda esasy köptaraplaýyn Ylalaşyga goşulmaly.

 

 

Türkmenistanyň                                                        Serdar

     Prezidenti                                                    Berdimuhamedow

 

 

 

Aşgabat şäheri.

2023-nji ýylyň 30-njy sentýabry.

№ 58-VII.