Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda halkara awtomobil gatnawlary hakynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

 

 

 

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk

Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda

halkara awtomobil gatnawlary hakynda

Ylalaşygy tassyklamak hakynda

 

 

2023-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Aşgabat şäherinde gol çekilen Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda halkara awtomobil gatnawlary hakynda Ylalaşygy tassyklamaly.

 

 

Türkmenistanyň                                                        Serdar

     Prezidenti                                                    Berdimuhamedow

 

 

 

Aşgabat şäheri.

2024-nji ýylyň 30-njy marty.

№ 92-VII.