Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Ýomudow Tirkişmyrat Amanmuhammedowiç

Wezipesi: «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 6-njy şahamçasynyň iş öndürjisi
Doglan ýyly: 1996
Komiteti:

Kada-kanunçylyk baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: