Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Agaýew Guwançmyrat Bagybekowiç

Wezipesi: Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygy
Doglan ýyly: 1986
Komiteti:

Ykdysady meseleler baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: