Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Saparow Orazgeldi Şamyradowiç

Wezipesi: Mary welaýatynyň Türkmengalanyň Ýüplük üçin kagyz tegekleri öndürýän fabriginiň ammar müdiri
Doglan ýyly: 1994
Komiteti:

Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: