Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Gurbangeldiýew Begenç Kerimowiç

Wezipesi: Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň Ýolöten şahamçasynyň Karzlaşdyryş we pul dolanyşygy bölüminiň hünärmeni
Doglan ýyly: 1988
Komiteti:

Ykdysady meseleler baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: