Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Babanyýazow Maksat Berdimuhammedowiç

Wezipesi: Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň zähmet bölümçesiniň baş hünärmeni
Doglan ýyly: 1989
Komiteti:

Ykdysady meseleler baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: