Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Gurbanmyradow Allamyrat Geldimyradowiç

Wezipesi: Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň 11-nji orta mekdebiniň müdiri
Doglan ýyly: 1982
Komiteti:

Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: