Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Mämmedow Döwranguly

Wezipesi: Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Gurluşyk kafedrasynyň mugallymy
Doglan ýyly: 1970
Komiteti:

Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: