Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Işanguliýew Resul Gurbangulyýewiç

Wezipesi: Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň başlygy
Doglan ýyly: 1974
Komiteti:

Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: