Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Baýrammyradow Begençgeldi Merdanowiç

Wezipesi: Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň başlygynyň orunbasary (jemgyýetçilik başlangyçlary esasynda); «Durnukly söwda» hususy kärhanasynda söwda gatnaşyklary boýunça direktoryň orunbasary
Doglan ýyly: 1993
Komiteti:

Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: