Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Sähedow Gaýypgeldi

Wezipesi: Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndaky 5-nji orta mekdebiniň okuw işleri boýunça orunbasary
Doglan ýyly: 1967
Komiteti:

Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: