Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Akgaýew Orazgeldy

Wezipesi: Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň 6-njy orta mekdebiniň müdiriň terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary
Doglan ýyly: 1976
Komiteti:

Durmuş syýasaty baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: