Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Şamyradowa Aýsoltan Atamyradowna

Wezipesi: Ahal welaýatynyň Sarahs etrap hassahanasynyň Iç keselleri bölüminiň müdiri
Doglan ýyly: 1970
Komiteti:

Ykdysady meseleler baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: