Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç

Wezipesi: Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy
Doglan ýyly: 1986
Komiteti:

Ykdysady meseleler baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: