Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Gylyçmyradowa Jeren Aşyrgeldiýewna

Wezipesi: Daşoguz welaýat inçekesel hassahanasynyň çagalar bölüminiň müdiri
Doglan ýyly: 1977
Komiteti:

Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: