Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Musaýew Atageldi Amangeldiýewiç

Wezipesi: Türkmen oba hojalyk institutynyň Agronomçylyk fakultetiniň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy, Agranomçylyk fakultetiniň dekany
Doglan ýyly: 1983
Komiteti:

Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: