Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kutlyýewa Aýgözel Akmuradowna

Wezipesi: Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Akgala geňeşliginiň Geňeşiniň hünärmeni
Doglan ýyly: 1986
Komiteti:

Ykdysady meseleler baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: