Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kurambaýewa Mähriban Satywaldyýewna

Wezipesi: Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrap bilim bölüminiň hünärmeni
Doglan ýyly: 1977
Komiteti:

Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: