Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Haýytjanow Ýeňiş Sultanmuradowiç

Wezipesi: Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň 38-nji orta mekdebiniň müdiri
Doglan ýyly: 1988
Komiteti:

Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: