Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Meredow Nurgeldi Babageldiýewiç

Wezipesi: Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 94-nji orta mekdebiniň müdiri
Doglan ýyly: 1982
Komiteti:

Ykdysady meseleler baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: