Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Hangeldiýew Arazmyrat

Wezipesi: Daşoguz şäheriniň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy
Doglan ýyly: 1968
Komiteti:

Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: