Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Haýdarowa Laçyn

Wezipesi: Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň 22-nji «Erteki» çagalar bakja-bagynyň müdiri
Doglan ýyly: 1977
Komiteti:

Ykdysady meseleler baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: