Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Omarow Allaýar Hydyrowiç

Wezipesi: Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň Oba hojalygyň we senagatyň ösüşi bölümçesiniň esasy hünärmeni
Doglan ýyly: 1990
Komiteti:

Ykdysady meseleler baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: