Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Ýumitow Serdar Baýramowiç

Wezipesi: Lebap welaýatynyň Çäjew etrap häkimliginiň Ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň baş hünärmeni
Doglan ýyly: 1988
Komiteti:

Ykdysady meseleler baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: