Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Ýarowa Jahan Jorakulyýewna

Wezipesi: Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň çagalar sungat mekdebiniň mugallymy
Doglan ýyly: 1988
Komiteti:

Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: