Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Jumaýew Babamurat Kemalowiç

Wezipesi: Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň 25-nji orta mekdebiniň müdiri
Doglan ýyly: 1988
Komiteti:

Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: