Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Akyýewa Bossan Bäşimowna

Wezipesi: Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň merkezi kitaphanasynyň bölüm müdiri
Doglan ýyly: 1988
Komiteti:

Kada-kanunçylyk baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: