Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Öwlýagulyýew Baýram Astanagulyýewiç

Wezipesi: «Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Halaç galla kabul ediş nokadynyň agronomy
Doglan ýyly: 1990
Komiteti:

Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: