Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Çaryýew Nepes Narbaýewiç

Wezipesi: Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň 43-nji orta mekdebiniň müdiriniň wezipesini ýerine ýetirijisi
Doglan ýyly: 1994
Komiteti:

Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: