Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Meredow Durdyguly Nazargulyýewiç

Wezipesi: Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 38-nji orta mekdebiniň müdiri
Doglan ýyly: 1989
Komiteti:

Kada-kanunçylyk baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: